برچسب: zilou farsh salamat

نقش پرت توره بر زیلو  در گویش محلی میبد به «شغال» توره  و به ردپای شغال پرت توره(part tora) گفته می‌شود و نقش پرت‌توره نشان ازجای پای این حیوان است. وفور شغال در باغ های سرسبز و مزارع در منطقه‌ی میبد و اردکان علت اصلی طراحی این نقش بر زیلو در گذشته بوده است، به […]